İmgeLab/ Danışmanlık hizmetleri - SPICE

Yazılım süreçlerinin geliştirilmesi ve yetenek düzeyinin belirlenmesi üzerine geliştirilmiş bir standart olan ISO / IEC 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) konusunda şirketimiz uzman personeli ile danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu danışmanlık hizmeti SPICE çalışması için yapılması gereken aşağıdaki şu süreçleri kapsamaktadır.

Mühendislik Süreç Grubu (ENG)

ENG.1 Gereksinimlerin belirlenmesi

ENG.2 Sistem gereksinimlerinin analizi

ENG.3 Sistem mimari tasarımı

ENG.4 Yazılım gereksinimlerinin analizi

ENG.5 Yazılım tasarımı

ENG.6 Yazılım yapısı

ENG.7 Yazılım bütünleştirme

ENG.8 Yazılımı testi

ENG.9 Sistem bütünleştirme

ENG.10 Sistem testi

ENG.11 Yazılımın yüklenmesi

ENG.12 Yazılım ve sistem bakımı

Yönetim Süreç Grubu (MAN)

MAN.1 Kurumsal düzenleme

MAN.2 Kurumsal yönetim

MAN.3 Proje yönetimi

MAN.4 Kalite yönetimi

MAN.5 Risk yönetimi

MAN.6 Ölçme

Destek Süreç Grubu (SUP)

SUP.1 Kalite garantisi (teminatı)

SUP.2 Doğrulama

SUP.3 Geçerli kılma (Onaylama)

SUP.4 Ortak inceleme

SUP.5 Denetleme

SUP.6 Ürün değerlendirme

SUP.7 Dokümantasyon

SUP.8 Yapılandırma yönetimi

SUP.9 Problem çözüm yönetimi

SUP.10 İstek değişikliğinin yönetimi

Copyrights © 2012 & ImgeLab Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.